Du er her

Spørsmål

Hvordan henviser man til kilder i podcast?

Hvordan henviser man til kilder i podcast og hvilke rettigheter har man til å bruke kilder i podcast?

Advokaten svarer

Publisert 29. september 2010, oppdatert 22. mars 2019

Podcast er en publisering av lyd- eller videoopptak på internett. Også ved podcasting kan man sitere andre verk, for eksempel dikt, skuespill, radio- eller kringkasting, film og musikk. Et sitat skal ikke være for langt og det stilles også krav om god sitatskikk

Se også: Hvor mye kan siteres?

Der det er direkte tale kan man henvise til kilden ved å si navnet til opphaveren og verkets tittel, slik det praktiseres ved radiokringkasting. Dersom sendingen omfatter bilder kan opphaverens navn og navnet på verket angis med tekst.

Opphaveren har alltid krav på å bli navngitt i tråd med god skikk. Dersom det er urimelig, vanskelig eller umulig å få med opphaverens navn (og verkets tittel) kan det utelates.