Om opphavsrett

Publisert 17. september 2010, oppdatert 18. oktober 2016

Opphavsrett er en tidsbegrenset rett som forfattere, komponister, skapende kunstnere og andre opphavsmenn har til sine verk. Opphavsretten reguleres først og fremst av åndsverkloven.

  • Den som skaper verket har opphavsretten.
  • Opphavsretten beskytter verkets utforming, ikke verkets innhold. Ideer, kunnskap eller metoder som sådan er altså ikke vernet av opphavsretten.
  • Opphavsretten oppstår samtidig med at verket blir skapt. Det trengs ingen registrering eller copyright-merke
  • Opphavsmannen har rett til å bli navngitt (evigvarende rett), og det skal henvises til kilden
  • Inngrep i disse rettighetene krever hjemmel i lov eller avtale

For deg som vil lære mer (eksterne lenker)