Musikk og lyd

Publisert 14. september 2010, oppdatert 19. juni 2019

Du har lov til å

 • spille av musikk fra CD, MP3 eller annet fysisk lagringsmedium som skolen eller underviseren har i ordinær klasseromsundervisning i grunnopplæringen (grunn- og videregående skole)
 • lytte til, laste ned og gjenbruke musikk som er publisert med åpen lisens, f.eks. Creative Commons, i tråd med lisensvilkårene
 • bruke lyd i film som er gjort tilgjengelig med en åpen lisens

Innenfor avtale med NORWACO har du dessuten lov til å 

 • ta opp og spille av lyd fra alle NRKs radiokanaler og mange TV kanaler ved undervisning
Innenfor avtale med TONO og GRAMO har du dessuten lov til å
 • spille av musikk fra plate eller CD o.l. i skolen eller på studiestedet, selv om det ikke er ved undervisning, for eksempel over høyttaleranlegget i kantinen
 • kopiere mekanisk innspilt musikk (plate, CD o.l.) til bruk i undervisning
 •  Med tillatelse fra Nordisk Copyright Bureau (NBC) har du dessuten lov til åbruke lyd og musikk i film du eller elevene selv lager (synkronisering) såfremt:
  • Musikken er utgitt og anskaffet på lovlig vis.
  • Tillatelse er innhentet fra plateselskap/artist.
Uten avtale med relevant rettighetshaverorganisasjon eller tillatelse direkte fra berørte rettighetshavere har du ikke lov til å
 • Laste opp (kopiere) og publisere musikk på Internett eller på en digital læringsplattform
 • spille av musikk over høyttaleranlegg i skole eller undervisningsinstitusjon utenfor undervisning for eksempel i kantinen
 • fremføre levende musikk "innen rammen av organisert konsertvirksomhet"
 • spille av musikk i undervisning fra strømmetjenester (som SpotifyiTunesAmazon o.l.) da disse har egne vilkår for avspilling som forbyr dette

Tillegg for grunnopplæring

Grunn- og videregående skoler har avtale med NORWACO, TONO og GRAMO gjennom kommune/fylkeskommune. Administrasjonen ved skolen kan gi nærmere opplysninger.

Tillegg for høyere utdanning

De fleste universiteter og høgskoler har direkte avtale med NORWACO, TONO og GRAMO. Administrasjonen ved skolen kan gi nærmere opplysninger. Universiteter og høgskoler kan ha avtale som dekker fremføring av levende musikk på institusjonen.

I skolen eller på studiestedet går det et skille mellom fremføring av musikk ved undervisning og fremføring av musikk utenfor undervisning.

Lyd er
 • Musikk
 • Tale
 • Annen lyd som etter åndsverksloven kan regnes som åndsverk.

Lyd kan ha form av digitale eller analoge innspillinger, men også fremføringer som konserter, forestillinger mm.

I åndsverksloven heter det at et utgitt musikkverk kan fremføres offentlig ved undervisning, men ikke innen rammen av organisert konsertvirksomhet.  Se åvl §21 for eksakt formulering.