Legge ut avbildninger av andre personer

Publisert 15. juni 2012, oppdatert 6. januar 2017

Legge ut avbildninger av andre personer

I mange sammenhenger kan det være aktuelt å avbilde personer – enten på videoopptak eller i fotografier. Dersom underviseren i utarbeidelsen av sitt undervisningsmateriale benytter digitale foto eller filmmateriale som gjengir personer, er det viktig at dette gjøres med vedkommende personers samtykke.

Slik gjør du det

  • Hent inn tillatelse: Hovedregelen er at et fotografi eller en film som avbilder en person ikke kan gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den som er avbildet. Du må altså i utgangspunktet innhente samtykke fra studenter, elever (og deres foresatte dersom de er under 15 år) og andre som eventuelt opptrer på bildet/filmen som inngår i undervisningsmaterialet. 
  • Personvern: Retten til eget bilde (jfr. åndsverkslovens §45c) kommer i tillegg til det opphavsrettslige vernet som innebærer at bruken av et bilde eller en filmsekvens krever publiseringstillatelse fra den som har opphavsretten til verket. Dersom du som underviser er opphavsperson til avbildningen, er de avbildedes samtykke det eneste du trenger å forholde deg til. Husk at dette gjelder så lenge de avbildede personene kan gjenkjennes – dvs. i noen tilfeller også når personenes ansikter er skjult. 
  • Unntakene: Bilder kan i noen sammenhenger likevel brukes uten samtykke fra den avbildede:
    • Dersom avbildningen har aktuell og allmenn interesse. Dette er en viktig unntaksregel som blant annet hjemler pressens bruk av personbilder i nyhetssammenhenger og i forbindelse med offentlige kultur- og idrettsarrangmenter. Tilsvarende unntak kan også gjelde for kjente personers (politikere, kjendiser, etc.) mer private opptredener. 
    • I eller utenfor ”fokus”, dvs. dersom bildet eller filmen avbilder en eller flere personer, og disse har en underordnet rolle i forhold til hovedinnholdet. Et eksempel er at noen tilfeldigvis er med i ytterkanten av bildet eller filmsekvensen, eller opptrer langt borte i et panoramabilde. 
    • Vern og vernetidens utløpstid. Vernet (kravet om samtykke) for bruken av et bilde gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter at vedkommende er død, og bildet er mer enn 50 år gammelt. Etter den tid kan bildet eller filmopptaket brukes fritt. 

Vil du vite mer 

Classroom people with teacher (Public Domain)