Elevguide

Publisert 20. juni 2016, oppdatert 10. mai 2017

Hvilke regler gjelder når du skal lage og dele skolearbeidet ditt?

Denne elevguiden er skrevet for elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Opphavsrett beskytter det forfattere, filmskapere, komponister og fotografer har laget. Når du lager produkter, for eksempel presentasjoner, videoer, musikk og tekster, blir disse automatisk beskyttet av din opphavsrett.

Dele for klassen eller åpent på nett?

Når du lager et digitalt produkt, bruker du ofte tekst, bilder, musikk og filmer som andre har laget. Dette kan være ressurser du har funnet på nettet eller som lærer har delt med deg. Hvis du skal lage en presentasjon for klassen eller bruke ressursene i en innlevering, trenger du vanligvis ikke be om tillatelse. Det du likevel må tenke på er at reglene er annerledes hvis du skal legge det du har laget ut på nett.

Bruk og merk ressurser på riktig måte

I løpet av skoletiden kommer du mest sannsynlig til å lage noe du legger ut på nett. Det kan for eksempel publiseres på en wiki, en blogg, på skolens nettside eller på sosiale medier. Kanskje har du lyst til å legge ut en film. Da må du være sikker på at du har nødvendige tillatelser til ressursene du har med i produktet ditt. 

Du må være spesielt oppmerksom på bruk av lyd og filmklipp som du vil legge ut på nett. Her er det viktig at du har tillatelse av rettighetshaver. Se avsnittet "Søk etter innhold med CC-lisens". Der får du tips til hvordan du kan finne filmklipp og musikk du kan bruke fritt. 

Ressurser du kan bruke og dele uten å betale eller spørre om tillatelse fra opphavspersonen, er lisensiert med en fribrukslisens. Den mest vanlige fribrukslisensen heter Creative Commons (CC). Når du skal bruke noe med Creative Commons-lisens må du sjekke hva slags regler som gjelder for innholdet. Her er et eksempel på et bilde fra tjenesten 500px.com:

Skjermbilde fra 500px.com

 

Ved siden av bildet står det en rød ring rundt lisensen til dette bildet:

  • "BY" er kodeord for navngivelse. "BY" har et menneske-symbol og betyr at du må oppgi navnet til opphavspersonen, i dette tilfellet Ernesto Pletsch.
  • "NC" betyr "NonCommercial". "NC" har et dollartegn med strek over som symbol. Det betyr at du ikke har lov til å tjene penger på bildet. 

 

Når du finner CC-lisensiert innhold, vil du også finne detaljer om hva slags CC-lisens som gjelder. Du gjenbruker kort og godt den informasjonen du finner sammen med produktet. Det finnes mange ulike søkebaser hvor kan du finne filmer, bilder, musikk og tekster med fribrukslisenser. Her får du tips om noen av dem.

Søk etter innhold med CC-lisens

 

Bildesøk på Google

I innstillinger for søket kan du velge bruksrettigheter og krysse av for ressuser som er merket for gjenbruk.

 

Creative Commons egen samleside

På creativecommons.org kan du finne CC-lisensierte ressurser på de mest kjente søkebasene.

 

Du kan også søke direkte på de mest kjente ressurssidene:

På alle disse tjenestene kan du gjøre søkevalg som gir deg treff med den CC-lisensen du ønsker.

 

YouTube og Vimeo

På både YouTube og Vimeo kan du velge å bare få se treff på videoer som har CC-lisens.

Skjermbilde fra youtube.no

 

Tjenester som YouTube og Vimeo tilbyr også innbygging (embed) av videoer som ikke har CC-lisens. Vanligvis er det greit å bruke slikt innhold. Samtidig har du et eget ansvar for å sjekke at innholdet ikke bryter med opphavsrett, for eksempel ved bruk av musikk som ikke er klarert.

 

Moava sine ressurser for bilder, musikk, lyder og video

På Moava.org sin nettside kan du også finne CC-lisensierte ressurser.

Søk i Moava sin lenkesamling for CC-lisensierte ressurser.

Skjermbilde fra Moava sin samling med ressurser

Merking av egne produkter

Du har automatisk opphavsrett til dine produkter (bilder, filmer, tekster eller musikk) enten du merker dem eller ikke. Læreren din kan ikke kreve at du skal publisere noe du har laget på skolen med fribrukslisens. 

Det kan godt hende at du lager noe som du ønsker at andre skal ta i bruk. Dersom du vil at andre skal bruke ditt åndsverk, er det viktig å fortelle hva slags regler du vil skal gjelde for det du har laget. Da må du velge en fribrukslisens for ditt produkt og oppgi hvilken lisens som gjelder der du publiserer produktet ditt.
Se hvordan du kan velge riktig fribrukslisens på creativecommons.org.

Ordforklaringer
  • Opphavsrett: Rettighetene som du automatisk får når du skaper et åndsverk. Les mer om opphavsrett. 
  • Åndsverk: Vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk produkt av noe slag.
  • Creative Commons (CC): En internasjonal organisasjon som står bak et sett med lisenser for å gi andre tillatelse til å bruke åndsverk. Les mer om Creative Commons.
  • Lisens: Et annet ord for tillatelse. I denne sammenhengen handler det om hva du har lov til når det gjelder å bruke et åndsverk.