Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digitale læringsformer for arbeidslivet

Illustrasjonsbilde til digitale læringsformer for arbeidslivet. Nettbrett på arbeidsbenk.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norgesuniversitetet bidrar til økt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv om bruk av digitale læringsformer.

Utdanning er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert arbeidsliv. Digitale læringsformer for arbeidslivet er et av våre innsatsområder de kommende årene. Vi skal utforske hvordan MOOC og andre digitale læringsformer kan utvikles for arbeidslivet med innhold fra norsk høyere utdanning.

Les mer om hvorfor vi fremmer digitale læringsformer for arbeidslivet.

Kunnskapsformidling  

Vi innhenter, sammenfatter og formidler systematisk kunnskap om hvordan digitale metoder og verktøy kan utnyttes for kompetanseutvikling for arbeidslivet i samarbeid med akademia. Videre arbeider vi med å avdekke hvilke forhold som må adresseres ved lærestedene og hos aktuelle arbeidslivsaktører, for at samarbeidet skal fungere. Det kan være forhold som tekno­logi, organisering, ledelse, pedagogikk, kultur, med flere.

Ressursside om arbeidslivets relevans for høyere utdanning.

Prosjekter innen digitale læringsformer for arbeidslivet 

Siden høsten 2016 har vi lyst ut prosjektmidler til prosjekter innenfor tre ulike innsatsområder. Digitale læringsformer for arbeidslivet er et av disse. Prosjektene har en varighet på to år.

Norgesuniversitetet har en egen ekspertgruppe for arbeidsliv og digitale læringsformer.