Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digital vurdering

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norgesuniversitetet utforsker hvordan digitale medier og verktøy kan utnyttes for mer valide, læringsfremmende vurderingsformer i universitets- og høgskolesektoren.

Gjennom ekspertgrupper, prosjekter, og andre kanaler vil vi jobbe for å fremme god vurderingspraksis i høyere utdanning. Vurdering må sees i sammenheng med læringsmål og undervisningsaktiviter, spesielt med hensyn til hvordan de påvirker studentenes valg av læringsaktiviteter. Her er en artikkel som utdyper og forklarer hvorfor vi prioriterer dette feltet.

Tilknyttede nettsider og ressurser

Ekspertgruppen for digital vurdering: Her finner du mer om gruppens sammensetning, potensielle leveranser, facebookside, med mer. Gruppen er et av Norgesuniversitetes viktigste grep for å fremme feltet, og skal finne synergier med prosjektene innen området, med mer.

Prosjektene: I 2016 lyste vi ut midler innen digital vurdering for første gang. Prosjektene hadde oppstart 2017. Her finner du en kort oppsummering av prosjektene innen feltet, med lenker til prosjektføringene, med mer.

Digital vurderingsressurser: Her finner du eksempler på vurderingspraksis, opptak og presentasjoner fra ekspertgruppens workshops, relevante eksterne ressurser, vurderingsmatrise, med mer.

Vi har også en rekke blogginnlegg innen feltet digital vurdering.