Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utlysning av utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning 2019

En ung person med hjelm, vernebriller og arbeidsklær jobber fokusert med noe

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser med dette ut inntil 42 millioner kroner til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning.

Tema: 

17 prosjekter får digitaliseringsmidler for 2019

To jenter samarbeider på en bærbar PC

Diku fikk 46 søknader om prosjektmidler tilknyttet utlysningen Digitalisering for utdanningskvalitet 2019. Utlysningen hadde tre tematiske områder og av de 46 søknadene var 9 innen digital vurdering, 11 innen digitale læringsformer for arbeidslivet og 26 innen aktiv læring. 

Lærer etter 70:20:10-modell

70-20-10

I et selskap med 21 000 ansatte er implementering av læring og digital kompetanse viktig.  Opplæring i rederiet Wilhelmsen utvikles etter læringsmodellen 70:20:10.

Avatarer lærer Wilhelmsen-ansatte salg

Avatar i salgsprgrammet

Wilhelmsen har utviklet et salgs- og kundeserviceprogram som over 300 ansatte over hele verden skal gjennom.

Rederiet Wilhelmsen satser på VR

Rederiet Wilhelmsen mener bruk av Virtual Reality-teknologi (VR) blir noe av det viktigste innenfor kompetanseheving framover.

Wilhelmsen Group: Læring i et globalt perspektiv

I det verdensomspennende rederiet Wilhelmsen Group står kontinuerlig læring og kompetanseutvikling sterkt. Slik jobber de med digital kompetanseheving:

Vinneren av Utdanningskvalitetsprisen startet som Norgesuniversitetsprosjekt

Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt og Anita Ryningen mottok prisen på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. delte ut prisen, som forvaltes av Diku, her ved direktør Harald Nybølet,

Vinneren av Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018, ePraksis fra Høgskulen på Vestlandet, startet som et kvalitetsutviklingsprosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet. 

Digital tilstand – hvordan står det til?

Tre studenter sitter på BI i Oslo og snakker sammen om noe de ser på PCen

Nå undersøker vi hvordan lærestedene jobber med digital teknologi i undervisning og læring.

Forskning på implementering av Canvas ved OsloMet og Universitetet i Stavanger

Fire studenter, to gutter og to jenter, to brune og to hvite, arbeider sammen med laptops

Kan overgangen til ny læringsplattform med ny funkjonalitet være en brekkstang for å sette digitalisering av undervisning og vurdering på dagsorden? Vil ulik implementeringsstrategi påvirke undervisernes bruk av Canvas?  

10 millioner til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Søknadsfrist er 12.11.2018.

Sider